Stikstof en de maximumsnelheid

Is het aanpassen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 de oplossing voor het stikstof probleem?

De afgelopen tijd is er de nodige berichtgeving geweest over de stikstofdiscussie en de eventuele maatregelen om de depositie van stikstof terug te dringen. Het viel op dat deze berichten elkaar nogal tegenspraken en één specifieke maatregel sprong er voor ons uit. Dat was de mogelijke aanpassing van de maximumsnelheid van 130 naar 100. Dit was voor Flitsmeister de aanleiding om eens in de data te duiken. Om inzicht te creëren wat de eventuele winst van deze maatregel zou brengen.

In bijgevoegde tabel zie je het aantal verzamelde anonieme gps-posities van onze gebruikers en het daarbij horende snelheidsniveau wat zij hebben gereden. Dit hebben we verdeeld in drie verschillende klassen (100 km/h, 120 km/h en 130 km/h) over twee verschillende tijdspannes met bijbehorende percentages.

In totaal hebben we 2 periodes van 2 weken geanalyseerd. In totaal zijn er door onze community van bijna 1,7 miljoen gebruikers zo’n 7.745.645.956 gps-punten verzameld. Dit vertaalt zich naar zo’n 650 miljoen gereden kilometers. In totaal vertegenwoordigen wij met Flitsmeister zo’n 10% van het Nederlandse verkeer, in de spits kan dit zelfs oplopen tot 20%. Deze getallen geven dus een representatief beeld.

In september is er op 6% van alle gereden kilometers 130 km/h of harder gereden. In oktober was dat 5%. Gemiddeld over de twee tijdspannes dus 5,5%. Volgens bronnen komt ongeveer 6,1% van de stikstof depositie voort vanuit het wegverkeer. Op basis van verzamelde data kunnen we concluderen dat deze mogelijke maatregel dus slechts 5,5% van 6,1% stikstof reductie gaat opleveren. Oftewel 0,34% minder stikstofdepositie.

Een belangrijke kanttekening die hierbij gemaakt moet worden. Is dat de 5,5% afgelegde kilometers ook op wegen kunnen zijn waar de maximumsnelheid nu bijvoorbeeld 120 kilometer per uur is. Verder is de genoemde 0,34% winst in de praktijk waarschijnlijk niet haalbaar, want dan zou daadwerkelijk iedere weggebruiker zich aan de nieuwe maximumsnelheid moeten houden. Dat is in de praktijk een utopie.

Tot slot zijn wij natuurlijk geen stikstofexperts, maar hebben wij vanuit onze verkeers- en dataexpertise naar deze situatie gekeken. Het is dan ook niet ons doel om de voorgestelde maatregelen volledig af te schieten. We willen juist een objectief inzicht creëren en eventueel zelfs met behulp van onze data mee denken in hoe er grotere winst te behalen valt. Dat moet in onze ogen namelijk perfect mogelijk zijn!

— — — — —

Jorn de Vries | Managing Meister